Παιχνίδια συνεργασίας

Με τα παιχνίδια συνεργασίας τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν, να αποδέχονται, να λύνουν τις διαφορές τους και να μοιράζονται την ευθύνη για τη νίκη αλλά και για την ήττα. Βρίσκουν τα χαρίσματά τους και τα χρησιμοποιούν για το καλό της ομάδας.