Ψηφιακό υλικό

Στην προσπάθειά μας να κάνουμε ενδιαφέρον και πρακτικό το μάθημα κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημιουργήσαμε δικό μας ψηφιακό υλικό. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους και στη δια ζώσης εκπαίδευση.

Βίντεο στο YouTube