Παιχνίδια

Το παιχνίδι είναι το καλύτερο μέσο για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Γίνεται εδώ μία προσπάθεια να συγκεντρώσουμε παιχνίδια που έχουμε δοκιμάσει και έχουν αποτέλεσμα ανάλογα με το στόχο που θέτουμε.