Μη διαδεδομένα αθλήματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε ορισμένα λιγότερο γνωστά αλλά πολύ ενδιαφέροντα αθλήματα. Δίνουμε έτσι σε αυτά την ευκαιρία να αγαπηθούν από τους μαθητές μας και γιατί όχι να ασχοληθούν μαζί τους. Θα χαρούμε πολύ να μοιραστείτε μαζί μας δικές σας διδακτικές προτάσεις!