Υγιεινή Διατροφή

Στη θεματική ενότητα “διατροφή” τα παιδιά αποκτούν γνώσεις μέσα από πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Προσπαθήσαμε εδώ να συγκεντρώσουμε θεωρητικό και πρακτικό υλικό.

Θεωρητικό υλικό

Βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια

Διώξτε το λίπος

Χωρίζουμε 4 ομάδες και η κάθε μία έχει από ένα στεφάνι με διάφορα υλικά που συμβολίζουν το λίπος και την άσκηση πχ. 6 μπαλάκια- λίπος και 6 σακουλάκια- άσκηση. Γίνεται πρώτα μία συζήτηση στην ομάδα για τις υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές και για τις αθλητικές δραστηριότητες και το όφελος που έχει η άσκηση στη ζωή μας.

Οι ομάδες στέκονται στις γωνίες ενός τετραγώνου. Με το σύνθημα του εκπαιδευτικού το κάθε παιδί μπορεί να πάρει ένα “λίπος” και να το πάει σε μια άλλη ομάδα και να πάρει μία “άσκηση” και να τη φέρει στη δική του. Δεν υπάρχουν αμυντικοί παίκτες οι οποίοι προστατεύουν το “σώμα” της ομάδας. Όλα τα παιδιά τρέχουν συνέχεια από τη μία ομάδα στην άλλη προσπαθώντας να διώξουν το λίπος από την ομάδα τους και να συγκεντρώσουν όση περισσότερη άσκηση μπορούν. ΠΡΟΣΟΧΗ ο κάθε παίκτης μεταφέρει μόνο ένα υλικό κάθε φορά.

Με το σύνθημα του εκπαιδευτικού (καλό είναι να υπάρχει αντίστροφη μέτρηση ώστε να προετοιμάζονται) τα παιδιά επιστρέφουν στην ομάδα τους και μετρούν τα υλικά τους. Κερδίζουν όλες οι ομάδες που θα καταφέρουν να έχουν περισσότερη “άσκηση” από “λίπος”.

Τα υλικά μοιράζονται πάλι και το παιχνίδι ξεκινάει για δεύτερη φορά.