Στη Φυσική Αγωγή...

Συνεργαζόμαστε

Αγαπάμε

Σεβόμαστε

Γινόμαστε ομάδα

Μοιραζόμαστε

Παίζουμε...

Δημιουργούμε

Ανακαλύπτουμε

Χαιρόμαστε

Μαθαίνουμε

zem
zem

Νοιαζόμαστε...

Αποδεχόμαστε

Προστατεύουμε

Αναλαμβάνουμε ευθύνη

Στοχεύουμε ψηλά...

Προσπαθούμε

Δυναμώνουμε

Πετυχαίνουμε

zem