Μαθαίνουμε σε ομάδες...

συνεργαζομαι

Μέσα από παιχνίδια, ασκήσεις και δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν πώς να γίνουν ομάδα. Γνωρίζονται, επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις, διαφωνούν, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις διαφωνίες, συναποφασίζουν και τελικά κερδίζουν όλοι!

zem

Η οργάνωση σε ομάδες κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ακόμη και στις μικρές τάξεις του δημοτικού, δείχνει να έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη συμπεριφορά των παιδιών, στη συγκέντρωσή τους, στην επίλυση συγκρούσεων και στο γενικότερο κλίμα της τάξης.

Στο μάθημα της κινητικής αγωγής δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να συνεργαστούν μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι σίγουρο όμως ότι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν αυτή τη συνεργασία. Πώς θα μοιράζονται, πώς θα επικοινωνούν, πώς θα αποφασίζουν, πώς θα λύνουν τις διαφορές τους. αλλά και πώς θα υποχωρούν για το καλό της ομάδας.