Καινοτόμα προγράμματα

Σε αυτή την ενότητα ξεχωρίσαμε ορισμένα από τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και αγωγής υγείας προγράμματα που πραγματοποιήσαμε και πιστεύουμε ότι όχι μόνο ήταν πρωτοποριακά και ωφέλιμα αλλά αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τους μαθητές μας, οι οποίοι πήραν μέρος με μεγάλο ενθουσιασμό.
Θέματα όπως η εμψύχωση ομάδων, η εξοικείωση με την αναπηρία, η αγωγή στην συγχώρηση, η βιωματική ποδηλασία στην αυλή των σχολείου μας και άλλα είχαν αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

Περιβαλλοντική εκπαίδευση