Μια ορθοπεταλιά τη μέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα

zem

Δ’ τάξη

Κύριο θέμα- Υποθέματα

 • Οφέλη της ποδηλασίας για την υγεία.
 • Οφέλη της ποδηλασίας για το περιβάλλον.
 • Ασφαλής χρήση του ποδηλάτου και οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι

 •  Να γνωρίσουν την αξία της χρήσης του ποδηλάτου για τη βελτίωση της υγείας τους.
 •  Να γνωρίσουν την αξία της  χρήσης του ποδηλάτου για τη βελτίωση και  προστασία του περιβάλλοντος.
 •  Να αποκτήσουν θετική στάση για την ποδηλασία ως φυσική δραστηριότητα.
 •  Να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση ενός οικολογικού, οικονομικού και φυσικού μέσου μεταφοράς.
 •  Να γνωρίσουν τα κυριότερα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
 •  Να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια (κράνος, φώτα κ.λ.π.) από και προς το σχολείο.

 Μεθοδολογία

 • Συζήτηση σχετικά με το θέμα του προγράμματος. Προτάσεις υλοποίησής του.
 •  Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα οφέλη της ποδηλασίας για την υγεία του ανθρώπου, τη συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος,  τους τρόπους ασφαλούς ποδηλασίας και τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. 
 • Ορισμός ομάδων και ανάθεση εργασιών.
 •  Κατασκευή σημάτων οδικής κυκλοφορίας σε φυσικό μέγεθος από χαρτοκιβώτια και χαρτόνι κανσόν (ανακυκλώσιμα υλικά) και δύο τρισδιάστατων φωτεινών σηματοδοτών. 
 • Κατασκευή αφίσας με θέμα ένα κοριτσάκι που ονομάζεται «Σωτηρία», η οποία κάνει ποδήλατο φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό: κράνος, επιαγκωνίδες και επιγονατίδες (τα οποία είναι αποσπώμενα και εφαρμόζουν με κρατς προκειμένου να τονιστεί ότι φοριούνται επιπλέον).
 •  Έρευνα με ερωτηματολόγια σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου και την τήρηση του ΚΟΚ, από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον των μαθητών. 
 • Παρουσίαση του συνόλου των ενεργειών και των δράσεων σε γονείς, δασκάλους και μαθητές των υπόλοιπων τάξεων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
 •  Ποδηλασία ( βιωματικά ) στην αυλή του σχολείου η οποία μετατράπηκε για μία ολόκληρη ημέρα σε μικρό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Σχηματίστηκαν λεωφόροι με φωτεινούς σηματοδότες, δευτερεύοντες οδοί με σήματα οδικής κυκλοφορίας, πλατεία και διάβαση πεζών. Οι γονείς βοήθησαν στη «λειτουργία» των φαναριών και τη φύλαξη των ποδηλάτων σε κατάλληλο χώρο. 
 • Συνεργασία με γονείς και άλλους φορείς

 Σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών

 •             Μελέτη περιβάλλοντος ( Σχολικό βιβλίο Ενότητα 5 κεφ. 1 και 2 )
 •             Πληροφορική ( αναζήτηση πληροφοριών, δημιουργία εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή )
 •             Εικαστικά ( κατασκευή σημάτων οδικής κυκλοφορίας )
 •             Μαθηματικά ( επεξεργασία ερωτηματολογίου με τη μέθοδο της απλής αναλογίας )
 •             Φυσική Αγωγή ( βιωματικά ποδηλασία στην αυλή του σχολείου )

Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος

 • Παρουσίαση της εργασίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τους υπόλοιπους  μαθητές και τους γονείς.
 • Πρόσκληση γονέων και των μαθητών και δασκάλων των άλλων τάξεων στη βιωματική ποδηλασία.

Διδακτικό σενάριο ιστοεξερεύνησης

Τίτλος: Μία ορθοπεταλιά την μέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα!
Τύπος δραστηριότητας: Ιστoεξερεύνηση
Τάξη: Δ΄Δημοτικού
Προτεινόμενη διάρκεια: 4-8 διδακτικές εβδομάδες
Γνωστικές περιοχές: Φυσικές δραστηριότητες, Φυσική Αγωγή

Συνοπτική παρουσίαση
Η ακόλουθη δραστηριότητα ιστοεξερεύνησης αφορά τα οφέλη της δραστηριότητας
της ποδηλασίας για την υγεία του ανθρώπου, το φυσικό περιβάλλον καθώς και τους
βασικούς κανόνες ασφαλούς ποδηλασίας. Έχει σχεδιαστεί με βάση τους στόχους
του Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού.

Δομή της Ιστοεξερεύνησης
Εισαγωγή: Η ποδηλασία είναι μια πολύ αγαπημένη δραστηριότητα για τα
περισσότερα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες. Τι είναι όμως το ποδήλατο; Πώς
ξεκίνησε; Πώς εξελίχθηκε; Σε τι ωφελεί την υγεία μας και σε τι το περιβάλλον; Τι
πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τα ατυχήματα; Ποια μέτρα προφύλαξης
πρέπει να παίρνουμε και πώς πρέπει να κινούμαστε με το ποδήλατό μας;
Πραγματοποιώντας τη δραστηριότητα αυτή, θα είσαι σε θέση να γνωρίζεις την
προέλευση του ποδηλάτου, τα οφέλη της ποδηλασίας και να ποδηλατείς με
ασφάλεια! Για να αποκτήσεις μια πρώτη εικόνα προτείνουμε να δεις το παρακάτω
βίντεο
Βελτίωσε τη ζωή σου με την αστική ποδηλασία
Δραστηριότητα: Θα δημιουργήσουμε τέσσερις ομάδες για να μελετήσουμε το
θέμα:
• την ιστορική ομάδα
• την ερευνητική ομάδα υγείας
• την περιβαλλοντική ομάδα
• τους ειδικούς ασφάλειας

Στόχος της εργασίας είναι να γνωρίσουμε και να διαπραγματευτούμε στην τάξη
μας
• Την «ιστορία» του ποδηλάτου
• τα οφέλη της ποδηλασίας για την υγεία
• τα οφέλη της ποδηλασίας για το περιβάλλον
• την ασφαλή οδήγηση του ποδηλάτου σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.

Κάθε ομάδα πρέπει να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με το αντικείμενό της, να
αναζητήσει πληροφορίες, να αναλύσει το σχετικό υλικό και να παρουσιάσει το
πεδίο δράσης της στις υπόλοιπες με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων. Στη
δημιουργία της παρουσίασης, θα συμβάλλει κάθε μέλος της ομάδας.

Διαδικασία: Θα δημιουργήσετε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα θα διαπραγματευτεί
το πρόβλημα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
αναλάβετε συγκεκριμένους ρόλους και να ασχοληθείτε με τους εξής άξονες
μελέτης:
ιστορική ομάδα: Τι είναι το ποδήλατο; Πώς ήταν το πρώτο ποδήλατο; Ποιος το
ανακάλυψε; Τι μορφή είχε;
ερευνητική ομάδα υγείας: Γιατί είναι ωφέλιμη η ποδηλασία; Ποια συστήματα
του ανθρώπινου οργανισμού επηρεάζει;
περιβαλλοντική ομάδα: Ωφελεί και το περιβάλλον που ζούμε η ποδηλασία; Με
ποιον τρόπο;
ειδικοί ασφάλειας: Υπάρχουν τρόποι να κάνουμε ποδήλατο με ασφάλεια;
Ποιοι είναι; Ποιος είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός;
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να συνεργαστείτε στην ομάδα σας και να
αναπτύξετε μια πολυμεσική παρουσίαση με το υλικό της δουλειάς σας. Κάθε ομάδα
θα παρουσιάσει την εργασία της στην τάξη, ώστε να ενημερώσει τους υπόλοιπους
μαθητές για το πεδίο έρευνάς της. Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων από όλους. Μία καθορισμένη ημέρα θα φέρουμε τα ποδήλατά μας και θα
ποδηλατήσουμε όλοι μαζί για μία διδακτική ώρα!

Πηγές-Μέσα: Παρακάτω δίνονται, για κάθε ομάδα, διάφοροι διαδικτυακοί τόποι από
τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε την  έρευνά σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να
αναζητήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες σχετικές πηγές στον Παγκόσμιο
Ιστό, αφού πρώτα ελέγξετε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους.

Ιστορική ομάδα:

Βικιπαίδεια- ποδήλατο
Η ιστορία του ποδηλάτου

Η εξέλιξη του ποδηλάτου

Ερευνητική ομάδα υγείας:
Τα οφέλη της τακτικής χρήσης του ποδηλάτου στην υγεία
Δέκα οφέλη υγείας για όσους κάνουν ποδήλατο
10+1 πράγματα που θα βελτιώσεις αν κάνεις ποδήλατο

Περιβαλλοντική ομάδα:
Τα πλεονεκτήματα του ποδηλάτου
Γιατί το ποδήλατο είναι σημαντικό για μία σύγχρονη πόλη

Ειδικοί ασφάλειας:

Πώς να κυκλοφορείς με ασφάλεια όταν ποδηλατείς
Οι 8 βασικοί κανόνες για να ποδηλατούμε με ασφάλεια στην πόλη

Να επεκτείνετε την αναζήτησή σας και σε άλλες πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό, σε
έντυπα ή περιοδικά. Κρατείστε σημειώσεις για τις πιο σημαντικές πληροφορίες,
αναλύστε και ανασυνθέστε το υλικό, αναζητείστε επιστημονικά δεδομένα και
σχετικές φωτογραφίες ή βίντεο. Οι παρουσιάσεις που θα δημιουργήσετε θα πρέπει
να είναι περιεκτικές και να επικεντρώνονται στα σημαντικά και ουσιώδη ζητήματα.

Αξιολόγηση: Αφού ολοκληρώθηκε η αποστολή σας, ήρθε η ώρα να αξιολογήσετε
την προσπάθειά σας.

Συμπέρασμα: Συγχαρητήρια, ολοκληρώσατε την εργασία σας με επιτυχία.
Ποδηλατήσατε στην αυλή του σχολείου και ευχαριστηθήκατε την ποδηλατάδα με
τους συμμαθητές και τους δασκάλους σας.

Σελίδα εκπαιδευτικού:
Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η δραστηριότητα εντάσσεται στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής της Δ΄τάξης του Δημοτικού σχολείου, στο πλαίσιο της ενότητας
«Φυσικές Δραστηριότητες». Ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής έχει τη
δυνατότητα να εντάξει την ιστοεξερεύνηση αυτή στο μάθημα της Δ΄τάξης του
δημοτικού σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας.

Τύπος Δραστηριότητας: Διερεύνηση, επίλυση προβλήματος, Παρουσίαση,
Βιωματική Ποδηλασία στην αυλή του σχολείου
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4-6 διδακτικές ώρες
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι, οι μαθητές/τριες να είναι ικανοί/ές :
• Να γνωρίσουν την αξία της χρήσης του ποδηλάτου για τη βελτίωση και
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
• Να γνωρίσουν την αξία της χρήσης του ποδηλάτου για τη βελτίωση της
υγείας τους.
• Να αποκτήσουν θετική στάση για την ποδηλασία ως φυσική
δραστηριότητα.
• Να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση ενός οικολογικού, οικονομικού και
φυσικού μέσου μεταφοράς.
• Να γνωρίσουν τα κυριότερα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
• Να κυκλοφορούν με ασφάλεια ( κράνος, Κ.Ο.Κ. ) από και προς το σχολείο.
Διδακτική Παιδαγωγική προσέγγιση
Ο στόχος της δραστηριότητας δεν είναι η παράθεση τεχνικών όρων και
πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο ούτε, πολύ περισσότερο, η στείρα και
εξαντλητική μελέτη του. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και
υποστηρικτικός με στόχο
• την ενεργοποίηση όλων των μαθητών και τη συμμετοχή τους σε
διερευνητικές δραστηριότητες
• την υποστήριξη των μαθητών σε παραγωγικές δραστηριότητες αναζήτησης,
αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών από το Διαδίκτυο
• την προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών κάθε
ομάδας για την υλοποίηση του έργου – επίλυση προβλήματος
• την αποτελεσματική παράθεση ιδεών και απόψεων για το θέμα του έχουν
διαπραγματευθεί.

Αξιολόγηση: Πέρα από την αυτό-αξιολόγηση των μαθητών, ο εκπαιδευτικός μπορεί
να αξιολογήσει και ο ίδιος κάθε παραδοτέο χρησιμοποιώντας τη ρουμπρίκα της
σχετικής ενότητας.