Μια ορθοπεταλιά τη μέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα

zem
 • Κύριο θέμα- Υποθέματα

  • Οφέλη της ποδηλασίας για την υγεία.
  • Οφέλη της ποδηλασίας για το περιβάλλον.
  • Ασφαλής χρήση του ποδηλάτου και οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

  Παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι

  •  Να γνωρίσουν την αξία της χρήσης του ποδηλάτου για τη βελτίωση της υγείας τους.
  •  Να γνωρίσουν την αξία της  χρήσης του ποδηλάτου για τη βελτίωση και  προστασία του περιβάλλοντος.
  •  Να αποκτήσουν θετική στάση για την ποδηλασία ως φυσική δραστηριότητα.
  •  Να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση ενός οικολογικού, οικονομικού και φυσικού μέσου μεταφοράς.
  •  Να γνωρίσουν τα κυριότερα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
  •  Να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια (κράνος, φώτα κ.λ.π.) από και προς το σχολείο.

   Μεθοδολογία

  • Συζήτηση σχετικά με το θέμα του προγράμματος. Προτάσεις υλοποίησής του.
  •  Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα οφέλη της ποδηλασίας για την υγεία του ανθρώπου, τη συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος,  τους τρόπους ασφαλούς ποδηλασίας και τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. 
  • Ορισμός ομάδων και ανάθεση εργασιών.
  •  Κατασκευή σημάτων οδικής κυκλοφορίας σε φυσικό μέγεθος από χαρτοκιβώτια και χαρτόνι κανσόν (ανακυκλώσιμα υλικά) και δύο τρισδιάστατων φωτεινών σηματοδοτών. 
  • Κατασκευή αφίσας με θέμα ένα κοριτσάκι που ονομάζεται «Σωτηρία», η οποία κάνει ποδήλατο φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό: κράνος, επιαγκωνίδες και επιγονατίδες (τα οποία είναι αποσπώμενα και εφαρμόζουν με κρατς προκειμένου να τονιστεί ότι φοριούνται επιπλέον).
  •  Έρευνα με ερωτηματολόγια σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου και την τήρηση του ΚΟΚ, από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον των μαθητών. 
  • Παρουσίαση του συνόλου των ενεργειών και των δράσεων σε γονείς, δασκάλους και μαθητές των υπόλοιπων τάξεων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
  •  Ποδηλασία ( βιωματικά ) στην αυλή του σχολείου η οποία μετατράπηκε για μία ολόκληρη ημέρα σε μικρό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Σχηματίστηκαν λεωφόροι με φωτεινούς σηματοδότες, δευτερεύοντες οδοί με σήματα οδικής κυκλοφορίας, πλατεία και διάβαση πεζών. Οι γονείς βοήθησαν στη «λειτουργία» των φαναριών και τη φύλαξη των ποδηλάτων σε κατάλληλο χώρο. 
  • Συνεργασία με γονείς και άλλους φορείς

   Σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών

  •             Μελέτη περιβάλλοντος ( Σχολικό βιβλίο Ενότητα 5 κεφ. 1 και 2 )
  •             Πληροφορική ( αναζήτηση πληροφοριών, δημιουργία εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή )
  •             Εικαστικά ( κατασκευή σημάτων οδικής κυκλοφορίας )
  •             Μαθηματικά ( επεξεργασία ερωτηματολογίου με τη μέθοδο της απλής αναλογίας )
  •             Φυσική Αγωγή ( βιωματικά ποδηλασία στην αυλή του σχολείου )

  Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος

  • Παρουσίαση της εργασίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τους υπόλοιπους  μαθητές και τους γονείς.
  • Πρόσκληση γονέων και των μαθητών και δασκάλων των άλλων τάξεων στη βιωματική ποδηλασία.