Μέσα στην τάξη

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν πρωτότυπες και διασκεδαστικές δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σε μια τάξη ή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονα ή ασύγχρονα.