Μέσα στην τάξη

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν πρωτότυπες και διασκεδαστικές δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ή και σε μια τάξη.