Προβολή video με ασκήσεις

Αν η τάξη διαθέτει σύστημα προβολής video και αφού εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορούν τα παιδιά να κινηθούν  με ασφάλεια, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε video με ασκήσεις και να γυμναστούν ευχάριστα.

Βιντεοπαιχνίδια

Τα παιδιά αγαπούν τα βιντεοπαιχνίδια και χαίρονται ακόμη περισσότερο όταν τα ίδια γίνονται πρωταγωνιστές.