Μικρές ιστορίες όλο οξυγόνο, όλο πεταλιές

Περιβάλλον, υγεία και ποιότητα ζωής

Υποθέματα:

 • Οφέλη της ποδηλασίας για το φυσικό περιβάλλον
 • Οφέλη της ποδηλασίας που σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την αναψυχή.

Παιδαγωγικοί στόχοι:

 •  Γνωριμία και απόκτηση θετικής βιωματικής εμπειρίας των μαθητών/τριών με την ποδηλασία, ως φυσική δραστηριότητα.
 •  Ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Εξοικείωση και ασφαλής εκτέλεση της ποδηλασίας.

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος:

 • Παρουσίαση του θέματος της Σχ. Δραστηριότητας και συζήτηση.
 • Ομάδες εργασίας.
 • Να γράψουν μικρές ιστορίες για το περιβάλλον, στο οποίο θα ήθελαν να ζουν και να χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους.
 • Να κατασκευάσουν δέντρα και λουλούδια, που θα χρησιμοποιήσουν για να διαμορφώσουν τη αυλή του σχολείου τους σε ένα μικρό πάρκο αναψυχής.
 • Να ποδηλατήσουν σε αυτό το πάρκο  με τους συμμαθητές τους όλων των τάξεων.
 • Να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους στους γονείς και στους συμμαθητές τους, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου.

Σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων:

 • Γλώσσα (Φιλαναγνωσία-Λογοτεχνία): Συγγραφή μικρών ιστοριών με αφορμή το  ποδήλατο και το περιβάλλον.
 • Εικαστικά: κατασκευή δέντρων και λουλουδιών.
 • Φυσική Αγωγή: βιωματικά ποδηλασία στην αυλή του σχολείου.
Previous slide
Next slide