Διασχολικό δίκτυο για το "ευ αγωνίζεσθαι"

Ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας σχετικά με τον δίκαιο, τον τίμιο, τον ΚΑΛΟ αγώνα.
Αποτελεί συνεργασία δύο σχολείων με ανεξάρτητες αλλά και κοινές δραστηριότητες. Με παιχνίδια γνωριμίας, ομαδικότητας, ζωγραφική, παιχνίδια ρόλων, εξ αποστάσεως και δια ζώσης επικοινωνία.
Η εργασία μας ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία ενός padlet με 6 θεματικές ενότητες και πλήθος παραδειγμάτων και στιγμών “ευ αγωνίζεσθαι” που ενθουσίασε τα παιδιά μας, τα οποία μάς έδωσαν την ιδέα να συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό και την επόμενη σχολική χρονιά.

Ένας χώρος καταγραφής των δράσεών μας. Βοήθησε στην εξ αποστάσεως επικοινωνία μας και στο μοίρασμα ιδεών. Μπορείτε να το δείτε εδώ

Θεωρητικό υλικό αλλά και βιωματικές δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα Φυσικής Αγωγής ή και στα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Μπορείτε να το δείτε εδώ