Γονείς και παιδιά εν δράσει

Μια διαφορετική εκδήλωση, χωρίς θεατές.

Γενικός σκοπός

Η δημιουργία θετικού δημιουργικού κλίματος στη σχολική κοινότητα

Ειδικοί στόχοι

 • Να συνδημιουργήσουν παιδιά και γονείς
 • Να διασκεδάσουν
 • Να περάσουν όμορφες δημιουργικές ώρες μέσα στο σχολείο

Ποιοι συμμετέχουν

Όλη η σχολική κοινότητα. Μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικοί 

Απαραίτητα συστατικά

 • Καλή συνεργασία εκπαιδευτικών
 • Καλή προετοιμασία των δραστηριοτήτων
 • Πολύ καλή οργάνωση πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
 • Διάθεση για παιχνίδι και διασκέδαση (μερικές φορές ακόμη κι αν δεν υπάρχει από την αρχή…έρχεται «τρώγοντας»)

Διαδικασία

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και δημιουργούν τόσους «σταθμούς» όσα είναι και τα τμήματα που θα συμμετάσχουν. Οι «σταθμοί» μπορούν να βρίσκονται σε διάφορους χώρους του σχολείου. Στο προαύλιο, στα γήπεδα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σε αίθουσες διδασκαλίας, στον κήπο και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου θα μπορούσε να είναι λειτουργικός και να καλύπτει τις ανάγκες της δραστηριότητας.
Κάθε τμήμα μαζί με τους γονείς των παιδιών αποτελεί μία ομάδα. Οι ομάδες ξεκινούν από έναν «σταθμό», όπου συμμετέχουν σε συγκεκριμένη δραστηριότητα ή παιχνίδι και μετά από ορισμένο χρόνο μετακινούνται στον επόμενο «σταθμό». Με αυτόν τον τρόπο όλες οι ομάδες  συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες.  Μπορεί να υπάρχει και σταθμός “διάλειμμα” για λίγη ξεκούραση.
Ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου και την αλλαγή των «σταθμών» πχ χτυπώντας το κουδούνι. Ο χρόνος που απαιτείται για τον κάθε σταθμό υπολογίζεται ανάλογα με τον συνολικό χρόνο της εκδήλωσης και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ανάλογες πρέπει να είναι και οι δραστηριότητες.

Προτεινόμενες δραστηριότητες

 • Παιχνίδια κινητικά, ομαδικά, διασκεδαστικά, μουσικοκινητικά
 • Παιχνίδια συνεργασίας
 • Εικαστικές δημιουργίες (κατά προτίμηση ομαδικές)
 • Χοροί
 • Προβολή βίντεο
 • Θεατρικό παιχνίδι

Αξιολόγηση της δράσης

Ένα τετράδιο εντυπώσεων ή αυτοκόλλητα χαρτάκια, τα οποία κολλιούνται σε ένα μεγάλο χαρτόνι, ώστε ο κάθε συμμετέχων να γράφει σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα από τη συμμετοχή του στην εκδήλωση

zem