Θυμήσου... να παίζεις δίκαια, να αγωνίζεσαι τίμια, να χαίρεσαι το παιχνίδι…ΘΥΜΗΣΟY!!!

 • Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα.

  Παιδαγωγικοί στόχοι:

  • Να εφαρμόζουν κατάλληλους κανόνες συμπεριφοράς και να κινούνται με ασφάλεια στο χώρο του σχολικού και εξωσχολικού περιβάλλοντος.
  • Να μην αντιδρούν άσχημα στους διαιτητές, τους συμμαθητές ή τους αντιπάλους και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την επίλυση διαφωνιών.
  • Να γνωρίζουν και να ενσωματώνουν ικανοποιητικά τα Ολυμπιακά Ιδεώδη στις δραστηριότητές τους.
  • Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές όπως ,τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός αντιπάλων, συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας.
  • Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα συμμετοχής όλων στο παιχνίδι.
  • Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, το σεβασμό και την επικοινωνία

  Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος:

  • Συζήτηση
  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
  • Ομάδες εργασίας
  • Παρατήρηση και αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην αυλή του σχολείου.
  • Επεξεργασία και ανάλυση της συμπεριφοράς των μικρότερων μαθητών.
  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους στους μαθητές που παρατήρησαν και παρότρυνση για τη σωστή αθλητική συμπεριφορά.
  • Σχέδια  εργασίας
  • Δημιουργία αφίσας και λευκώματος.
  • Παρουσίαση του συνόλου των ενεργειών και των δράσεων.

  Σύνδεση με γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος:
  Μελέτη περιβάλλοντος – σχολικό βιβλίο ενότητα 2, κεφάλαιο 6:  Αθλητισμός και πολιτισμός.
  Μαθηματικά – σχολικό βιβλίο κεφάλαιο 6:  Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών, κεφάλαιο 56: Διαχείριση πληροφοριών