Ο ρυθμός της ομάδας

Τα παιδιά βρίσκουν τον προσωπικό τους χώρο μέσα στην αίθουσα. Θα προσπαθήσουν να κινηθούν ταυτόχρονα με τον ίδιο ρυθμό χωρίς να υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ τους.  Έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν περπατώντας αργά ή γρήγορα ή να σταθούν ακίνητα.
Ο εκπαιδευτικός δίνει τις οδηγίες και μετά παρατηρεί, χωρίς να δώσει σύνθημα εκκίνησης, ούτε να παρεμβαίνει. Αν δει ότι κάποια παιδιά να παίρνουν συνέχεια πρωτοβουλία και δεν αφήνουν “χώρο” στα άλλα, επισημαίνει ότι καλό θα είναι να δίνονται ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και τα αφήνει πάλι να βρουν τον ρυθμό τους. Επίσης ενθαρρύνει να πάρουν πρωτοβουλία τα παιδιά που μένουν “πίσω”.
Ακολουθεί συζήτηση για το πώς ένιωσαν συμμετέχοντας στη δραστηριότητα και τι παρατήρησαν.