Μέσα στο στεφάνι

zem

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Η κάθε ομάδα έχει στο κέντρο της ένα στεφάνι.

Ακούγεται μουσική και τα παιδιά χορεύουν γύρω από το στεφάνι. Όταν η μουσική σταματήσει ο εκπαιδευτικός λέει έναν αριθμό. Από το 1 μέχρι το γινόμενο του 4 με τον αριθμό των μελών της ομάδας (για μία ομάδα των 5 παιδιών ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να παιχτεί είναι το 20). Τα παιδιά καλούνται να συνεννοηθούν και να βάλουν μέσα στο στεφάνι τόσα χέρια ή πόδια όσα λέει ο αριθμός.
Αν για παράδειγμα είναι μία ομάδα 4 παιδιών και ο αριθμός είναι 6 τότε μπορούν να βάλουν από ένα πόδι ο καθένας και δύο παιδιά να βάλουν και το δεύτερο πόδι τους.