Το στεφάνι στον κύκλο

Πρόκειται για ένα εύκολο και γρήγορο παιχνίδι συνεργασίας που χρειάζεται μόνο ένα στεφάνι για κάθε ομάδα. Τα παιδιά της ομάδας στέκονται σε κύκλο και πιάνονται από τα χέρια. Στην ένωση των χεριών δύο παιδιών “μπαίνει” ένα στεφάνι. Με το σύνθημα ο πρώτος παίκτης προσπαθεί να περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί μέσα από το στεφάνι. Το ίδιο κάνουν όλοι οι παίκτες μέχρι το στεφάνι να φτάσει στο σημείο εκκίνησης. Μπορεί να παιχτεί από μία ομάδα ή από αντίπαλες ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση κερδίζει η ομάδα που θα μεταφέρει το στεφάνι της πιο γρήγορα με την προϋπόθεση ότι δεν θα λυθούν τα χέρια των μελών της.