Τα νούφαρα

Σε τριάδες: Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε τριάδες. Η κάθε μία έχει στη διάθεσή της δύο στεφάνια. Τους ζητείται να συνεργαστούν ώστε το ένα παιδί (Α) να μπορέσει να μετακινηθεί όσο πιο γρήγορα μπορεί σε μία απόσταση 10- 20μ, αλλά κάθε βήμα ή άλμα του να γίνεται μέσα σε ένα στεφάνι. Τα παιδιά αφού σκεφτούν και πειραματιστούν λίγο βρίσκουν ότι ο πιο σύντομος τρόπος να γίνει αυτό είναι το κάθε παιδί (Β και Γ) να κρατάει ένα στεφάνι και να το μεταφέρει μπροστά στον (Α) ώστε αυτός να πηδάει μέσα. Όσο πιο καλά οργανώσουν τη μεταφορά των στεφανιών αλλά και την απόσταση που πρέπει να το τοποθετούν, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι να φτάσει ο (Α) στην τελική γραμμή.

Σε ομάδες: Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των 5, 6 παιδιών έχουν στη διάθεσή τους τόσα στεφάνια όσα είναι τα παιδιά συν ένα. Στέκονται το ένα πίσω από το άλλο σε σειρά μέσα στα στεφάνια. Στόχος τους είναι να συνεργαστούν και να καταφέρουν να μετακινηθούν από την αρχική ως την τελική γραμμή χωρίς να πατήσουν έξω από τα στεφάνια. Τα παιδιά αφού πειραματιστούν θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πηδήσει ο πρώτος μέσα στο άδειο στεφάνι, στο δικό του να μπει το επόμενο παιδί κ.ο.κ Το τελευταίο παιδί παίρνει το τελευταίο στεφάνι που έμεινε άδειο, το δίνουν χέρι με χέρι στον πρώτο και συνεχίζουν μέχρι να τερματίσουν. Προσοχή θέλει στην απόσταση που θα βάλουν το στεφάνι ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά να το φτάσουν αλλά κι ο τελευταίος να μπορεί να το πάρει χωρίς να πατήσει έξω από το στεφάνι.

zem