Η αλυσίδα

  • 1ος τρόπος: Τα παιδιά της ομάδας στέκονται σε κύκλο έτσι ώστε να ακουμπάνε οι ώμοι τους με τους διπλανούς τους. Σταυρώνουν τα χέρια τους μπροστά στην κοιλιά τους και πιάνουν έτσι τους διπλανούς τους. Στόχος είναι να βρουν τον τρόπο να “ξεμπερδευτούν” και να βρεθούν με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου, πιασμένοι κανονικά από τα χέρια, χωρίς να λύσουν καθόλου τα χέρια.
  • 2ος τρόπος: Περίπου 8 παιδιά σε κάθε ομάδα στέκονται σε κύκλο. Το κάθε παιδί πρέπει να δώσει τα χέρια σε άλλα παιδιά αλλά όχι στα διπλανά του και οπωσδήποτε όχι και τα δύο σε ένα. Στόχος είναι όπως και στην προηγούμενη παραλλαγή να σχηματίσουν κύκλο χωρίς να λύσουν τα χέρια, ακόμη κι αν κάποιο παιδί στο τέλος έχει μέτωπο προς την εξωτερική πλευρά του κύκλου.