Διαδοχικά χτυπήματα

zem

Παιχνίδι συνεργασίας στο οποίο παίζουν ομάδες των 3-6 παιδιών. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η ομάδα να καταφέρει να κρατήσει το μπαλόνι στον αέρα όσο περισσότερο χρόνο μπορεί. Μπορεί να γίνει και χρονομέτρηση.

Γίνεται αρίθμηση των μελών της ομάδας και ο καθένας μπορεί να χτυπάει το μπαλόνι μόνο μία φορά και μόνο όταν έρθει η σειρά του.

Η ομάδα χάνει και ο χρόνος σταματάει, όταν κάποιος παίχτης χτυπήσει δύο φορές το μπαλόνι, όταν το χτυπήσει ενώ δεν είναι η σειρά του και όταν το μπαλόνι πέσει κάτω.

Δίνεται λίγο χρόνος για εξάσκηση και συνεννοήσεις και μετά ξεκινάει ο “διαγωνισμός” των ομάδων.

Στο τέλος είναι καλό να γίνει αξιολόγηση της προσπάθειας. Τι πήγε καλά, τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν ή να αλλάξουν κλπ.

Ερωτήσεις για τον αναστοχασμό:

  • τι μάθαμε σήμερα;
  • σε τι βοηθάει η αρίθμηση των μελών της ομάδας;
  • συμμετείχαν όλα τα παιδιά;
  • θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να γίνει ανάλογη προσαρμογή και σε άλλο παιχνίδι- άθλημα;

Τα παιδιά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με το παιχνίδι αυτό δίνεται η δυνατότητα και ο χώρος σε όλα τα παιδιά να παίξουν και όλοι μαζί αναλαμβάνουν την ευθύνη του αποτελέσματος.