Η νέα μας σελίδα “Φύση και άσκηση”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Δείτε στα καινοτόμα προγράμματα (σχολικές δραστηριότητες) της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το διδακτικό σενάριο “Φύση και Άσκηση”

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία “Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης” και προσεγγίζει:

1.Τα οφέλη της πεζοπορίας ως φυσική δραστηριότητα για την υγεία του ανθρώπου

2. Τα οφέλη της άσκησης στη φύση.

3. Το σεβασμό και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρχές της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

More to explorer