Δείτε τη νέα μας σελίδα “Ολυμπιακοί Αγώνες”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Δείτε το υλικό που συγκεντρώσαμε εδώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, ψηφιακά παιχνίδια και κουίζ γνώσεων αλλά και βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούν να εμπλουτίσουν το μάθημά μας.

More to explorer

Η νέα μας σελίδα “Φύση και άσκηση”

Δείτε στα καινοτόμα προγράμματα (σχολικές δραστηριότητες) της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το διδακτικό σενάριο “Φύση και Άσκηση” Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία “Φυσική ζωή,