Σωματική δραστηριότητα και στις διακοπές

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τα περισσότερα παιδιά σταματούν τις οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες και σε συνδυασμό με τις πολλές ώρες που μπορεί να βρίσκονται στο σπίτι εξαιτίας της εργασίας των γονέων, αυξάνονται οι πιθανότητες να περνούν πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες.

Προσπαθώντας να βοηθήσουμε τα ίδια τα παιδιά να αντιληφθούν το “πρόβλημα” προτείνουμε την καταγραφή των φυσικών δραστηριοτήτων καθημερινά. Θα μπορούσε να γίνει σε συνδυασμό με κάποια επιβράβευση στο τέλος της εβδομάδας αν φτάσουν κάποιο στόχο που έχουν θέσει μαζί με τους γονείς 

Σχετικό άρθρο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Πίνακας καταγραφής