Ο σαλίγκαρος

zem

Ο σαλίγκαρος είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι που παίζεται με διάφορες παραλλαγές από παιδιά της Α’ έως και της Στ’ τάξης.

Τα παιδιά παίζοντας διασκεδάζουν και εξασκούνται στις αναπηδήσεις, στην ισορροπία και στη μνήμη.

Κάθε παίχτης κάνει κουτσό με τη σειρά σε όλα τα τετράγωνα, μέχρι να φτάσει στο κέντρο. Εκεί μπορεί να σταθεί λίγο στα δύο πόδια για ξεκούραση. Αλλάζει πόδι και επιστρέφει. Μόλις κάποιο παιδί κάνει όλη τη διαδρομή με επιτυχία, βάζει τα αρχικά του σε ένα τετράγωνο αν έχουν κιμωλία ή απλά ανακοινώνει τον αριθμό που θέλει και τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να το θυμούνται. Αυτό γίνεται ένα ακόμη σημείο ανάπαυσης μόνο για τον συγκεκριμένο παίχτη.

Κάποιος χάνει τη σειρά του αν πατήσει σε γραμμή ή πατήσει και με τα δύο πόδια, αν πατήσει ή σταματήσει σε τετράγωνο άλλου παιδιού. Το παιχνίδι δυσκολεύει καθώς πιάνονται περισσότερα τετράγωνα. Στο τέλος όποιος έχει τα περισσότερα κερδίζει.

Τα μικρότερα παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν τη διαδρομή με κουτσό και μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν τις αναπηδήσεις με τα δύο πόδια μαζί.