Ρουτίνες Προθέρμανσης

Για το ξεκίνημα του μαθήματος μπορούμε να επιλέξουμε κάποιους τρόπους προθέρμανσης και να τους ακολουθούμε πάντα ώστε να λειτουργούν σαν ρουτίνες για τα παιδιά.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται χρόνος στους μαθητές να προετοιμαστούν με ηρεμία και αποτελεσματικότητα, όλοι μαζί ή σε μικρές ομάδες, χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Οι ρουτίνες βοηθούν ιδιαίτερα τα παιδιά με αυτισμό γιατί νιώθουν ασφάλεια, αλλά φαίνεται πως λειτουργούν πολύ καλά και στα υπόλοιπα παιδιά.