Μοίρασμα σκέψεων, συναισθημάτων

zem

Στο ξεκίνημα του μαθήματος η ομάδα κάθεται σε κύκλο και όλα τα μέλη της (και ο εκπαιδευτικός) μοιράζονται κάτι που συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Επιλέγουν ένα μόνο γεγονός και το περιγράφουν με συντομία. Μπορεί να υπάρχει κάποιο αντικείμενο το οποίο κρατάει αυτός που μιλάει. Οι υπόλοιποι τον κοιτάνε και τον ακούνε.

Τα οφέλη αυτής της δραστηριότητας είναι τα εξής:

  • Μαθαίνουν να ακούνε αυτόν που μιλάει και
  • να περιμένουν τη σειρά τους
  • γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους
  • ενθαρρύνονται να μιλήσουν παιδιά που δεν μιλάνε σε άλλη περίπτωση
  • ο εκπαιδευτικός παίρνει χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινότητα των παιδιών
  • δίνεται η ευκαιρία να ηρεμήσει η ομάδα και να συγκεντρωθεί στο μάθημα

Παραλλαγή: Τα μέλη της ομάδας μοιράζονται κάτι θετικό, ευχάριστο που συνέβη μέσα στη μέρα. Στόχος είναι να εστιάζουν στη θετική πλευρά της ζωής.