Η ηλεκτρονική τάξη της Φυσικής Αγωγής

Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής δημιουργεί μία ηλεκτρονική τάξη με σκοπό οι μαθητές να διερευνούν και να αναρτούν εκεί  θέματα σχετικά με τη θεματική ενότητα με την οποία ασχολούνται στην αυλή του σχολείου.  Η συμμετοχή των παιδιών είναι προαιρετική, δεν βαθμολογείται, ούτε αποτελεί εργασία. Προάγει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, την ευκαιρία για διερεύνηση θεμάτων που δεν έχουν τον χρόνο να επεξεργαστούν στο σχολείο, την “ανακάλυψη” άγνωστων αθλημάτων και το μοίρασμα θεμάτων από τον χώρο του αθλητισμού που τους κάνουν εντύπωση!