Εστίαση στα θετικά

Έχουμε συνηθίσει κοιτώντας γύρω μας να παρατηρούμε και να κρίνουμε τα κακώς κείμενα. Ακόμη και στους μαθητές μας πολλές φορές μας είναι πιο εύκολο να δούμε τις δυσκολίες τους παρά τα χαρίσματά τους. Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την εστίαση των παιδιών αλλά και τη δική μας.

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας σύνθεσης, ενός χορευτικού κλπ.και στη συνέχεια το παρουσιάζουν στις άλλες ομάδες.

Τα υπόλοιπα παιδιά παρατηρούν και στο τέλος αναφέρουν όσα χαρακτηριστικά τούς άρεσαν πχ η συνεννόηση μεταξύ των μελών, οι κινήσεις, η συνεργασία, η κίνηση στον χώρο.

Με τον τρόπο αυτό καθοδηγούμε τα παιδιά να εστιάζουν στα θετικά στοιχεία όσων βλέπουν.