Αναστοχασμός- Ανατροφοδότηση

Λίγο πριν τελειώσει η σχολική χρονιά και αφού ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη κάνουμε με τους μαθητές μια αναστοχαστική δραστηριότητα. Τους ζητάμε να θυμηθούν όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες που έχουμε κάνει στο μάθημα της φυσικής αγωγής, στην αυλή, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αλλά και στην τάξη, καθώς και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα προγράμματα που τυχόν έχουμε πραγματοποιήσει.
Χωρίς τη δική μας παρέμβαση, ένας ένας, στην αρχή διστακτικά και κατόπιν όλο και πιο εύκολα, ανακαλούν στη μνήμη τους όλη την πορεία του μαθήματος.
Συχνά ενθουσιάζονται καθώς θυμούνται μια μια τις δραστηριότητες και γενικά χαίρονται με αυτή τη διαδικασία.
Στο δεύτερο μέρος της άσκησης αυτής ακολουθεί η ανατροφοδότηση τής προσωπικής τους εμπειρίας.
Κάθε μαθητής αναφέρει ποιο παιχνίδι ή ποια δραστηριότητα τού άρεσε περισσότερο και ποιο ή ποια τον δυσκόλεψε.
Μέσω αυτής της τεχνικής οι μαθητές επιστρέφουν στην προηγούμενη εμπειρία, χρησιμοποιώντας θετικά συναισθήματα και χωρίς να δεχτούν αρνητική κριτική, την επανεκτιμούν. Αναγνωρίζουν τη σημασία που είχε η προσωπική εμπειρία για τον κάθε ένα χωριστά και εκτιμούν τη γνώση που αποκόμισαν.
Στη συνέχεια εξηγούμε στα παιδιά πως τις δύο τελευταίες εβδομάδες σε κάθε διδακτική ώρα θα επιλέγουν ένα παιχνίδι το οποίο θα παίζουν και το οποίο θα είναι διαφορετικό κάθε φορά. Στο τέλος κάθε παιχνιδιού συζητάμε τι πήγε καλά, τι μάθανε και θέτουμε τους μελλοντικούς στόχους για την επόμενη σχολική χρονιά.